Bodo koga pripeljali do zaposlitve?

Regionalna razvojna agencija (RRA) Zasavje v obdobju od junija 2018 do marca 2019 sodeluje pri dveh projektih s področja socialne aktivacije dolgotrajno brezposelnih, ki se izvajata v občinah Trbovlje in Hrastnik.

od Zasavc.net - 13. 07. 2018
Foto: arhiv RRA

Oba projekta koordinira Javni zavod za socialno varstvene dejavnosti Socio iz Celja, v sklopu vsakega od njiju pa izvajajo dva šestmesečna programa. V vsak program bo do konca tega leta vključenih 15 udeležencev. Za izvajanje obeh projektov je zasavski regiji namenjenih 186.000 evrov. Projekta delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Ključni cilj projektov je ta, da bodo koordinatorji v sodelovanju s pridruženimi partnerji razvili in izvajali programe socialne aktivacije ter s svojimi ukrepi in aktivnostmi na celovit način prispevali k reševanju problema socialne izključenosti in tveganja revščine za osebe iz ciljnih skupin v občinah Trbovlje in Hrastnik.

Aktivnosti obeh projektov bodo usmerjene v razvoj in izvajanje programov socialne aktivacije ter povezovanje z ostalimi programi na področju socialne aktivacije, socialno varstvenimi, zdravstvenimi ter zaposlitvenimi programi. Programi socialne aktivacije bodo zagotavljali socialne spretnosti in znanja osebam iz ciljnih skupin, dvig njihove motivacije, graditev funkcionalnih spretnosti za aktivno reševanje socialnih problematik ter njihovo opolnomočenje za približevanje vstopu na trg dela.

Vloga RRA Zasavje kot pridruženega partnerja v projektu je v prepoznavanju problematike oseb iz ciljnih skupin in možnosti njihovega vključevanja v aktivnosti RRA Zasavje ter povezovanje z različnimi deležniki v lokalnem okolju in možnost nadaljnjega povezovanja.

ZT


- oglaševalski prostor -

- oglaševalski prostor -

Zasavc.net - 03. 12. 2018
Zasavc.net - 29. 11. 2018

O nas

Stik z nami: info@zasavc.net