Čista soba v Muflonu

V radeškem podjetju Muflon, ki proizvaja predvsem izdelke iz papirja in kartona, so nedavno zaključili investicijo v čisto sobo, v kateri proizvajajo izdelke za farmacijo.

od Zasavc.net - 30. 05. 2018
Foto: arhiv Muflon Radeče

V podjetju Muflon v Radečah so konec marca uredili čisto sobo. Naložba je bila vredna 140.000 evrov in je že vplivala na povečanje naročil, dodatno so zaposlili tudi eno osebo.

»Ureditev čiste sobe je naložba, ki je povezana z nakupom novega stroja za proizvodnjo izdelkov tudi za farmacijo,« je povedala Nataša Iršič Bedenik, direktorica proizvodnje v Muflonu, »ta je zelo zahtevna in od proizvajalcev zahteva enak nivo nadzorovanih mikroklimatskih pogojev, kot jih imajo farmacevti v svoji proizvodnji. Tehnologija čistih prostorov ščiti izdelke, procese in zaposlene pred škodljivimi učinki nečistoč. Dejanska naloga tehnologije čistih prostorov je, da v delovnem prostoru zagotovi vnaprej določeno čistost zraka, ki se nanaša na tujke v zraku v obliki delcev. Tako lahko prepreči, da bi ti tujki v zraku škodovali proizvodom in ljudem.«

Kot je dodala, so morali pri uvedbi čiste sobe zagotoviti kar nekaj zahtev. Med njimi: preprečiti delcem iz okoliškega zraka dostop do delovnega območja, kar zagotavljajo z razliko v podtlaku in nadtlaku med prostori, urediti nadzor filtracije zraka in usmerjanje tokov, ohranjati čistost površin, izdelkov in embalaže ter določene lastnosti zraka (temperaturo in vlago), zagotoviti proizvodno tehnologijo in vodenje procesov, primernih za čisti prostor, izobraziti zaposlene za pravilno ravnanje v takšnem prostoru in urediti odvajanje procesnega zraka.

»Ker so ti pogoji zelo zahtevni, smo skrbno izbirali tudi partnerje, ki so nam pri izvedbi investicije pomagali,« je še povedala Iršič Bedenikova.

TPK


- oglaševalski prostor -

- oglaševalski prostor -

Zasavc.net - 03. 12. 2018
Zasavc.net - 29. 11. 2018
Zasavc.net - 27. 11. 2018

O nas

Stik z nami: info@zasavc.net