Dol bodo spremenili

Na Dolu pri Hrastniku se v naslednje nekaj letih obeta precej novega. Še letos bodo na novo uredili trg sredi kraje, v letih 2019 in 2020 se bodo lotili posodobitve glavne ceste skozi kraj, kar pomeni, da bodo porušili niz hiš, novo podobo pa bo dobil tudi objekt v centru Dola, ki ga starejši krajani poznajo kot bivšo zadružno stavbo.

od Zasavc.net - 12. 07. 2018
Foto: Branko Klančar

Rušenje hiš za širitev ceste

Za rekonstrukcijo regionalne ceste skozi center Dola so v idejnem projektu predvideli dve možni rešitvi. Družba za razvoj infrastrukture (DRSI) je naročila strokovno presojo prometne varnosti obeh možnosti, nato so rešitve predstavili Občini Hrastnik. Izbrana je bila varianta, ki v največji meri sledi določilom občinskega podrobnega prostorskega načrta za področje Dola. V predvideni prometni ureditvi niso upoštevali le predvidenega podhoda. Prečkanje pešcev pa bo urejeno s semaforjem. DRSI pripravlja projektno nalogo za naročilo projekta za izvedbo, vzporedno pa že poteka ocenjevanje in odkup objektov, predvidenih za rušenje. Zaradi širitve ceste in sodobne prometne ureditve centra Dola bodo namreč porušili niz hiš na desni strani glavne ceste iz centra Dola proti Marnem.

Med hišami, ki bodo porušene, je tudi dom krajevne skupnosti Dol, kjer imajo prostor tudi Društvo upokojencev in nekatera druga društva.

Prenova velikega objekta sredi Dola

Občina Hrastnik se bo zato lotila prenove objekta Trg borcev NOB 12, kjer je spodaj trgovina Kmetijske zadruge Laško in nekateri lokali, zgoraj pa kulturna dvorana, prostori bivšega klub in stanovanja. Izdelana je projektna dokumentacija za rekonstrukcijo objekta.

Ob usklajevanju interesov solastnikov in bodočih uporabnikov prostorov je bilo ugotovljeno, da prostorov »kluba« ne bo potrebno nadzidati, saj z ureditvijo obstoječih prostorov kluba in ureditvijo mansarde po rekonstrukciji strehe lahko zagotovijo primerne prostore za delovanje Kulturnega društva Dol, Društva upokojencev in Krajevne skupnosti Dol. Po prilagoditvi dokumentacije PZI bodo projekt prijavili na razpis EKO sklada RS za pridobitev nepovratnih sredstev za del naložbe, ki ga bo financirala lokalna skupnost. Za zaprtje finančne konstrukcije bodo poleg proračunskih sredstev namenili tudi pridobljeno kupnino prodanih občinskih prostorov objekta Cesta VDV brigade 2 (dom KS), del pa bo prispevalo Društvo upokojencev Dol za pridobitev nadomestnih prostorov. V celovito energetsko sanacijo se bodo vključili tudi ostali solastniki (KZ Laško in zasebni lastniki).

Ureditev trga

Na Dolu pa se bodo lotili tudi ureditve trga pred spomenikom v središču kraja. Vrednost del je ocenjena na nekaj več kot 23 tisoč evrov, izvajalec Savaprojekt pa je že pričel z deli.

ZT


- oglaševalski prostor -

Zasavc.net - 17. 11. 2018
Zasavc.net - 14. 11. 2018
Zasavc.net - 14. 11. 2018
Zasavc.net - 13. 11. 2018
Zasavc.net - 13. 11. 2018

O nas

Stik z nami: info@zasavc.net