Manj prašen promet

V skladu z Odlokom o načrtu za kakovost zraka na območju Zasavja so poleg vseh ukrepov za znižanje delcev PM10 v Zasavju tudi ukrepi na področju prometa.

od Zasavc.net - 16. 12. 2017

Za izvajanje ukrepov na področju prometa so zadolžene občine, in sicer z izvajanjem celostne prometne strategije. Kot je opredeljeno v odloku, bodo občine prebivalcem omogočile celovite pogoje za hojo, ki naj bi postala znaten del načina transporta, širjenje in povezovanje kolesarskih poti, urejale in spodbujale bodo javni potniški promet, v primerih – ko ne gre drugače – pa uporabo vozil, ki povzročajo čim manjše izpuste delcev.

Vozni park komunalnih služb se bo postopoma obnavljal z vozili na stisnjen zemeljski plin ali hibridni ter električni pogon. Dopusten bo tudi nakup vozil na pogon z notranjim izgorevanjem, ki ustrezajo najmanj emisijskemu razredu EURO VI. Občine bodo določile tudi pogoje za taksi službo in dostavna vozila.

V skladu z odlokom bodo občine morale poskrbeti za parkiranje koles na železniških postajališčih, ob zgradbah javne uprave in na vseh mestih, kjer je kolesarski promet gost. Obstoječe postaje javnega prometa bodo morale nadgraditi, da bodo varno dostopna vsem, tudi invalidom. Povečevale bodo brezplačna parkirišča na železniških postajah, kjer bodo uvedle sistem parkiraj in se pelji (s kolesom, javnim potniškim prometom ipd.), na mestih ob zdravstvenih domovih, kjer možnosti za širitev parkirišč ni, pa uvedle plačevanje parkirnine. Seveda bo potrebno povečati pogostnost odhodov mestnih avtobusnih povezav z bolj oddaljenimi naselji.

Po odloku naj bi subjekti javnega in gospodarskega sektorja, ki imajo več kot 30 zaposlenih, imeli mobilnostne načrte. Te bodo morali izdelati in v njih določiti ukrepe za povečanje trajnostne mobilnosti.

Dodatno onesnaženje s prašnimi delci, ki ga povzroča promet, predstavlja tudi tovorni promet, ki naj bi ga usmerili na železnico. Država pa se je zavezala, da bo skladno s programom razvoja javne prometne infrastrukture pospešeno izvajala dejavnosti pri gradnji ceste na odseku Hrastnik-Zidani Most, ki bo kot cestna povezava državnega pomena povezovala območje Zasavja s tretjo razvojno osjo in prek nje s cestnimi povezavami mednarodnega prometa. Prizadevala si bo za ureditev obvoznice smeri z navezavo na cesto Hrastnik-Zidani Most-Radeče in na drugi strani skozi predor do Prebolda oziroma navezave na obstoječo avtocesto.

ZTEko Sklad

Projekt finančno podpira Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad.


- oglaševalski prostor -

- oglaševalski prostor -

Zasavc.net - 16. 10. 2018
Zasavc.net - 11. 10. 2018
Zasavc.net - 10. 10. 2018
Zasavc.net - 26. 09. 2018
Zasavc.net - 21. 09. 2018

O nas

Stik z nami: info@zasavc.net