Matjaž Švagan kandidat za župana Zagorja ob Savi

Vsem kandidatom za županje in župane v Zasavju smo postavili pet enakih vprašanj o tem, kako gledajo na Zasavje. Objavljamo jih v vrstnem redu, kot jih prejemamo v našem uredništvu. V Zagorju ob Savi za župana kandidira županski dolgoprogaš Matjaž Švagan, ki bi rad nadaljeval projekte, ki jih je kot dolgoletni župan že zastavil ali pa jih ima le še v glavi. Švagan je tudi podpredsednik Državnega sveta RS. Njegovo kandidaturo je vložila stranka ZGN - Zagorje gre naprej - združenje za napredek Zasavja.

od Zasavc.net - 03. 11. 2018

Če bi morali izbrati po eno najlepšo stvar v vsaki od zasavskih občin, katere tri bi to bile?

V Zagorju Evropark, v Hrastniku Gore, v Trbovljah pa smerokaz za Zagorje ob Savi. No, to je bilo malo za šalo in bolj malo zares – pri njih bi izbral krajinski park Kum.

Če boste izvoljeni za župana, kako si boste prizadevali za sodelovanje med zasavskimi občinami?

Spodbujal bom sodelovanje med oddelki občinskih uprav in večjo učinkovitost. Več povezovanja bi bilo koristnega tudi pri skupnih projektih, za katere lahko pridobimo evropska sredstva. Seveda je pri tem pomembno, da se spoštujejo lokalne specifičnosti in razvojne usmeritve. Dejaven bom pri sprejemanju zasavskega razvojnega zakona. Skupna bi nam morala biti tudi večja podpora zasavskim medijem.

Kateri skupni projekti (gospodarski, turistični, kulturni, športni ali drugi), ki trenutno že potekajo v Zasavju, se vam zdijo pomembni in bi se zanje zavzemali tudi kot župan?

Najprej bi omenil nekatere skupne ustanove in njihove projekte, denimo Ceroz, regijska razvojna agencija, splošna bolnišnica, varstveno delovni center z bivalno enoto. Med projekti bi izpostavil vzletišče Ruardi, regijski gasilski poligon, izgradnjo priključka na avtocesto v občini Trbovlje in cestno povezavo med Hrastnikom in Zidanim Mostom. Tega je še veliko, nenazadnje tudi podaljšanje roka za zaprtje RTH.

Ali se po službenih ali prostočasnih opravkih odpravite tudi v drugi dve zasavski občini – kam?

V sosednjihobčinah se največkrat udeležujem kulturnih in športnih dogodkov, rad obiščem njihova župana, dobro se počutim med njihovimi občani.

Koga bi predlagali za Zasavko ali Zasavca leta 2018 in zakaj?

Najprej Primoža Rogliča zaradi njegove osebnosti in vrhunskih kolesarskih dosežkov. Pri sosedih pa bi izbral Alenko Knez zaradi izjemne družbene in pedagoške angažiranosti ter dolgoletnega župana Hrastnika Mirana Jeriča.


- oglaševalski prostor -

Zasavc.net - 19. 11. 2018
Zasavc.net - 19. 11. 2018
Zasavc.net - 19. 11. 2018
Zasavc.net - 18. 11. 2018
Zasavc.net - 17. 11. 2018

O nas

Stik z nami: info@zasavc.net