Nagrajeni diplomanti

Občina Zagorje ob Savi je na osnovi odloka o nagrajevanju diplomantov za opravljene zaključne naloge nagradila vse diplomante, ki so se odzvali na januarja objavljeni razpis.

od Zasavc.net - 19. 03. 2018
Foto: arhiv ZT

Na razpis za dodelitev nagrad diplomantov dodiplomskega in podiplomskega študija v letu 2017 je letos prispelo sedem prijav. Njihove zaključne naloge je obravnavala komisija, ki jo je imenoval župan Zagorja Matjaž Švagan. Ta se je soglasno odločila, da nagradi vseh sedem diplomantov, ki so prijavili svoja dela. Med nje je razdelila 2.990 evrov od razpisanih 5.000. 

Denarno nagrado so prejeli Tanja Vozelj za nalogo Razvoj turizma v občini Zagorje ob Savi, Marija Roksandič za nalogo Organiziranje računovodstva in krogotok knjigovodskih listin v podjetju Xella porobeton Si, Anja Ločnik za nalogo Črpanje evropskih sredstev s strani slovenskih občin na primeru Zasavja, Miha Božič za nalogo Prenova vzgojno varstvene ustanove z vidika kakovosti notranjega okolja rabe energije, Laura Pistotnik za nalogo Onesnaževanje zraka zaradi malih kurilnih naprav v Zagorju ob Savi, Luka Skrinjar za nalogo Metoda absolutnih vozliščnih koordinat v dinamiki sistema togih teles z vključitvijo kontaktnih razmer in Olga Gracar za nalogo Vloga športnega pedagoga v vrtcu.

Nagrajene zaključne naloge so na vpogled v Knjižnici Mileta Klopčiča Zagorje, povzetki nalog pa objavljeni tudi na spletni strani občine.

ZT


- oglaševalski prostor -

Zasavc.net - 19. 10. 2018
Zasavc.net - 18. 10. 2018
Zasavc.net - 16. 10. 2018
Zasavc.net - 16. 10. 2018

O nas

Stik z nami: info@zasavc.net