Naložbe v KS v Hrastniku

V občini Hrastnik so se tudi v letu 2018 lotili nekaterih manjših in večjih naložb v svojih krajevnih skupnostih. Občina se skupaj s sveti KS odloči, katere so najbolj nujne naloge, ki jih kaže uresničiti v posameznem letu.

od Zasavc.net - 10. 07. 2018
Foto: Branko Klančar

V KS Steklarna so se lotili popravila elektro instalacij v domu KS, uredili so tudi deske na klopeh v okolici doma. Skupno so za opravljena dela odšteli 740 evrov. V tej KS so posodobili še cesto na odcepu Lorber (Podkraj – Radeče), vrednost del je bila nekaj več kot 7 tisoč evrov. V teku pa je izdelava projekta za ureditev podvoza na Cesto Hermana Debelaka.

V KS Dol pri Hrastniku so se lotili ureditve trga pred spomenikom na Dolu. Dela so vredna 23 tisoč evrov.

V KS Marno so zamenjali peč v domu KS in izdelali nadstrešek pred domom. Skupna vrednost del je bila 5.500 evrov. Na novo so se lotili tudi ureditve cestne razsvetljave v naselju Brdce med hišnima številkama 42a do 44a ter od hišne številke 54 do občinske meje in v naselju Unično. Skupno so dela vredna okrog 38 tisoč evrov.

V KS Turje – Gore so se lotili rekonstrukcije lokalne ceste Marno-Turje-Gore v vrednosti 84 tisoč evrov. Opravili so tudi delno energetsko sanacijo, uredili ogrevanje in postavili dve klančini za invalide v domu KS Turje- Gore, skupna vrednost del je bila 16,3 tisoč evrov.

V KS Kovk so se lotili ureditve dostopa za invalide (parkirišče) pred domom KS Kovk v vrednosti 4 tisoč evrov.

V KS Prapretno so obnovili dvorano KS, za dela so odšteli 12 tisoč evrov. Lotili so se tudi ureditve odvodnjavanja pri stanovanjski hiši Lamovšek, dela so vredna nekaj čez 4 tisoč evrov.

V KS Krnice – Šavna Peč so namestili nove hidrantne omarice (3 tisoč evrov). Lotili so se tudi posodobitve cestnega odseka do stanovanjske hiše Jamšek v dolžini 50 metrov. Vrednost gradbenih del je 13,3 tisoč evrov. Izdelan je tudi projekt za posodobitev cestnega odseka Durnik.

V KS Podkraj so dobavili PVC pod za dom KS v vrednosti skoraj 900 evrov.

ZT


- oglaševalski prostor -

Zasavc.net - 12. 11. 2018
Zasavc.net - 12. 11. 2018
Zasavc.net - 11. 11. 2018
Zasavc.net - 11. 11. 2018
Zasavc.net - 11. 11. 2018

O nas

Stik z nami: info@zasavc.net