Neprofitna stanovanja v Trbovljah

Pogoj za pridobitev neprofitnega stanovanja v Trbovljah je med drugim stalno prebivališče v tej občini, prav tako pa upravičenost pogojujejo tudi mesečni prihodki.

od Zasavc.net - 08. 11. 2018
Foto: arhiv Občine Trbovlje

Občina Trbovlje je včeraj objavila Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem za listo B – prosilce, ki so glede na dohodek zavezani za plačilo varščine. Velikost stanovanja, do katerega je prosilec upravičen je pogojena s številom članov v njegovem gospodinjstvu.

Prosilci morajo izpolnjevati nekatere splošne pogoje. Za neprofitno stanovanje lahko zaprosijo državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Trbovljah. Vrednost njihovega premoženja ne sme presegati 40 % vrednosti primernega stanovanja. Mesečni prihodki gospodinjstva v letu 2017 ne smejo presegati določenega odstotka povprečne neto plače, ki ga prav tako pogojuje število članov v gospodinjstvu. Prihodek enočlanskega gospodinjstva torej ne sme presegati dvakratnika povprečne neto plače, dohodek dvočlanskega gospodinjstva mesečno ne sme biti višji od dvainpolkratnika povprečne plače, tričlansko gospodinjstvo pa mora mesečno zaslužiti manj kot 315 % povprečne neto plače. Po podatkih Občine Trbovlje je povprečna neto plača leta 2017 znašala 1062 evrov.

Upravičeni pa so tudi nekateri drugi morebitni prosilci, ki nimajo stalnega prebivališča v občini. Mednje spadajo invalidi, ki so vezani na uporabo invalidskega vozička oz. na trajno pomoč druge osebe, ki lahko za neprofitno stanovanje zaprosijo tudi v Trbovljah, če so tam možnosti zaposlitve boljše in če imajo tam zagotovljeno oskrbo. Žrtve nasilja v družini, ki začasno bivajo v zatočiščih, lahko zaprosijo za neprofitno stanovanje v kraju zatočišča. Do neprofitnega stanovanja so upravičene tudi osebe, ki so po izbrisu iz registra stalnega prebivalstva pridobile dovoljenje za stalno bivanje po zakonu o tujcih, tudi, če nimajo slovenskega državljanstva. Neprofitno stanovanje lahko dobijo tudi najemniki, ki so stanovanje izgubili po predpisih o podržavljanju, a samo, če izpolnjujejo splošne pogoje.

V poštev bodo prišla neprofitna stanovanja, ki bodo v času veljavnosti prednostne liste v letih od 2018 do 2020 izpraznjena ali na novo pridobljena.

Rok za oddajo vloge je 7. december.

ZT


- oglaševalski prostor -

Zasavc.net - 19. 11. 2018
Zasavc.net - 19. 11. 2018
Zasavc.net - 19. 11. 2018
Zasavc.net - 18. 11. 2018
Zasavc.net - 17. 11. 2018

O nas

Stik z nami: info@zasavc.net