Odprt je razpis za predloge občinskih nagrajencev

Občina Zagorje ob Savi je objavila razpis za podelitev občinskih priznanj Občine Zagorje ob Savi v letu 2018.

od Zasavc.net - 15. 04. 2018
Foto: TPK

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je v letu 2018 razpisala priznanja častni občan, zlata plaketa in srebrna plaketa Občine Zagorje ob Savi.

Priznanja Občina Zagorje podeli ob občinskem prazniku, in sicer posameznikom, podjetjem, zavodom, organizacijam ter društvom, ki so s svojim delom pomembno prispevali k prepoznavanju ter razvoju in ugledu občine. Naslov častni občan je namenjen osebam, ki imajo posebne zasluge za prepoznavnost, razvoj in napredek občine ter njeno povezovanje z drugimi občinami v Sloveniji in širše. Zlata plaketa se podeljuje posameznikom, podjetjem, zavodom in organizacijam ali društvom za prispevek k prepoznavnosti in ugledu občine, tudi za življenjsko delo ali jubilej, srebrna plaketa pa je lahko tudi priznanje za enkratne izjemne dosežke pri delu.

Predlagatelji kandidatov morajo svoje predloge oddati na predpisanem obrazcu, ki je na voljo tudi na spletni strani Občine Zagorje ob Savi, do 1. junija.

ZT


- oglaševalski prostor -

Zasavc.net - 19. 10. 2018
Zasavc.net - 18. 10. 2018
Zasavc.net - 16. 10. 2018
Zasavc.net - 16. 10. 2018

O nas

Stik z nami: info@zasavc.net