Od opazovanja neba do dietnih slaščic

Partnerji Las so se v sredo, 12. septembra, zbrali na skupščini, na kateri so predstavili projekte, ki so prispeli na 3. javni poziv za sofinanciranje, ter jih devet predlagali za sofinanciranje.

od Zasavc.net - 13. 09. 2018
Obnovili bodo tudi teraso doma Tončke Čeč na Kleku. Foto: TPK

Na 3. javni poziv partnerstva Las Zasavje je prispelo 15 vlog, med katerimi je Partnerstvo Las sklenilo sofinancirati devet projektov oziroma, kot jih imenujejo v Lasu, operacij. To so operacije, ki so jih prijavili podjetje Goros, Biro Za, Občina Hrastnik, Kmetija Verk, KD Tončke Čeč Klek, TD Šentgotard, Chipolo, Društvo skupina proizvajalcev ekološkega sadja in Smučarsko društvo Trbovlje.

Hrastniško podjetje za gostinstvo in posredništvo Goros bo prejelo dobrih 50.000 evrov za projekt Rondo – restavracija zdravih jedi, ki ga bo izpeljal z Društvom diabetikov Hrastnik in KRC Hrastnik. V okviru projekta bo posodobilo kuhinjo in teraso obstoječega lokala, razširilo ponudbo z diabetičnimi slaščičarskimi izdelki, odprlo novo delovno mesto in izvedlo delavnice o pomenu zdrave hrane. Celoten projekt je vreden dobrih 78.000 evrov.

Podjetje Biro Za iz Trbovelj bo z Regionalno razvojno agencijo Zasavje in Inštitutom za raziskovanje in usposabljanje v vzgoji in izobraževanju sklenil partnerstvo za pospeševanje podjetništva, izobraževanja in vzdrževanja zdravega življenjskega sloga. Projekt je vreden 106.000 evrov, od tega bo dobrih 21.000 evrov sofinanciralo Partnerstvo Las. V projektu bodo adaptirali obstoječe prostore, ki naj bi bili na voljo novih podjetjem in izobraževalni dejavnosti, izvedli delavnice za ranljive skupine in ustvarili novo delovno mesto koordinatorja.

V tretjem javnem pozivu je bil sprejel tudi projekt prenove tržnice v Hrastniku, ki ga je prijavila Občina Hrastnik, izvedla pa ga bo v sodelovanju s KSP Hrastnik in Društvom diabetikov Hrastnik. Projekt je vreden 112.000 evrov, sofinanciranih bo 59.000.

Turistična kmetija Verk iz Trbovelj bo skupaj z Društvom kmetic, žena in deklet na podeželju Izlake, Aleksandrom Jermanom in Delavskim domom Trbovlje postavila dva apartmaja in degustacijski prostor z manjšo kuhinjo na prostem, pripravila kulinarične tečaje za jedi iz jagnjetine, vzgojene na kmetiji, promovirala bo turistične produkte in osebo, ki bo zadnje skrbela, tudi zaposlila. Projekt je vreden 96.000 evrov, sofinanciranih bo 38.000.

Kulturno prosvetno društvo Tončke Čeč Klek Trbovlje bo z Občino Trbovlje prenovila teraso kulturnega doma na Kleku ter tam postavila izkustveno učilnico, ki bo vključevala tudi astronomska opazovanja neba. Projekt je vreden 88.000 evrov, sofinanciranih bo 60.0000.

Turistično društvo Šentgotard bo z Občino Zagorje in Stanovanjskim podjetjem Zagorje uredil dvorano TD Šentgotard, nakupil otroško vrtno garnituro in računalniško opremo ter v okviru operacije Povezovanje za znanje Šentgotard organiziral tudi izlet. Projekt je ocenjen na slabih 40.000 evrov, 25.000 evrov bo sofinanciranih.

Podjetje Chipolo iz Trbovelj bo z Delavskim domom Trbovlje in GESŠ Trbovlje izvedel operacijo Mobilno Zasavje, vredno 74.000 evrov in sofinancirano s 50.000 evri. V okviru operacije bo podjetje za promocijo in seznanjanje o pomenu trajne mobilnosti in okoljevarstva med drugim uporabilo tudi mobilno prikolico.

Smučarsko društvo Trbovlje bo z Občino Trbovlje in OOZ Trbovlje uvedla inovativne športne dejavnosti in obnovila obstoječo infrastrukturo na smučišču Medvednica. Projekt je ocenjen na slabih 38.000 evrov, od tega bo 26.000 sofinanciranih.

Društvo skupine proizvajalcev ekološkega sadja pa bo s Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije in televizijo ETV vzpostavilo mrežo zasavskih proizvajalcev in kmetov, v okviru bodo omogočili cenovno sprejemljivejše tiskanje etiket, nakupili opremo za tisk, pripravili izobraževanja o obvezni označitvi prehranskih izdelkov ter kolektivni kreativni razvoj blagovne znamke za vsako zasavsko občino po eno. Projekt, vreden 71.000 evrov, bo sofinanciran s 54.000 evri.

TPK


- oglaševalski prostor -

Zasavc.net - 12. 11. 2018
Zasavc.net - 12. 11. 2018
Zasavc.net - 11. 11. 2018
Zasavc.net - 11. 11. 2018
Zasavc.net - 11. 11. 2018

O nas

Stik z nami: info@zasavc.net