Okoljsko osveščeni Zasavci

Po podatkih Statistične urada RS, ki se nanašajo na okolje, veljajo prebivalci zasavske statistične regije (Zagorje, Trbovlje, Hrastnik in Litija) za najbolj okoljsko osveščene.

od Zasavc.net - 10. 08. 2018
Foto: TPK

Leta 2016 je bilo v Sloveniji ločeno zbranih 67 % komunalnih odpadkov. Največ komunalnih odpadkov na prebivalca je nastalo v obalno-kraški statistični regiji. Prebivalci te regije so »ustvarili« 577 kilogramov odpadkov v enem letu, kar je 100 kilogramov več od slovenskega povprečja. Najmanj komunalnih odpadkov pa smo »pridelali« Zasavci, 329 kilogramov.

Zanimiv je tudi podatek, da je bilo leta 2016 najmanj vode iz javnega vodovoda dobavljene gospodinjstvom v zasavski statistični regiji. V povprečju je prebivalec zasavske regije v letu 2016 porabil 19,2 kubičnega metra vode. Zasavcem najbližji so Posavci, ki so porabili 24,6 kubičnega metra vode na prebivalca. Najbolj »potratni« pa so bili Gorenjci, ki so porabili kar 45,30 kubičnega metra vode na prebivalca.

Zasavje prednjači tudi pri prečiščevanju odpadnih voda. V regiji je bilo tako leta 2016 prečiščenih kar 97 % odpadne vode pred izpustom iz javne kanalizacije, najmanj vode pa so pred izpusti prečistili v jugovzhodni Sloveniji (31 %).

ZT


- oglaševalski prostor -

Zasavc.net - 19. 11. 2018
Zasavc.net - 18. 11. 2018
Zasavc.net - 17. 11. 2018
Zasavc.net - 14. 11. 2018
Zasavc.net - 14. 11. 2018

O nas

Stik z nami: info@zasavc.net