Mladi o Trbovljah

V Trbovljah se bodo tudi letos potegovali za certifikat Mladim prijazna občina, zato so že sprejeli tudi lokalni program za mlade, v katerem so objavljeni tudi zanimivi izsledki raziskave med mladimi Trboveljčani.

od Zasavc.net - 28. 06. 2018
Foto: TPK

Z ustanovitvijo mladinskega centra leta 2002 so v Trbovljah začeli načrtneje izvajati mladinsko delo. Leta 2014 so pridobili certifikat Mladim prijazna občina, po katerem so bili dolžni ohranjati nivo ukrepov s področja lokalnih mladinskih politik. Ker certifikat velja do letošnjega leta, ga želijo obnoviti s ponovno prijavo na razpis. To bodo vložili septembra, do takrat pa morajo poskrbeti za določene zadeve. Med njimi je tudi lokalni program za mlade za obdobje 2018-2023, ki so ga svetniki sprejeli na zadnji občinski seji.

V programu, ki je nastal v sodelovanju Občine Trbovlje in Mladinskega centra Trbovlje (MCT), so opredeljeni cilji in ukrepi na področju izobraževanja, zaposlovanja, mobilnosti, prostega časa, zdravja mladih in mladinskega organiziranja. V programu so tudi izsledki mnenjske raziskave, ki jo je opravil MCT od februarja do aprila letos o mladih, starih med 13 in 30 let.

Med zanimivimi izsledki tako med drugim izvemo, da ima trboveljska mladina v povprečju 29 ur prostega časa tedensko, ki ga najraje preživi s prijatelji in družino. Mlajši največ prostega časa preživijo na spletu, sledi ukvarjanje s športom in počitek. Več kot tretjina mladih si želi v Trbovljah novih športnih aktivnosti, kot so judo, boks, tek na smučeh in drsanje. Prepričani so, da je ukvarjanje s športom aktivnost privilegiranih, saj je povezano s finančnimi zmožnostmi. Mladina, ki se ukvarja s športom, nima interesa za kulturno-umetniške aktivnosti, kulturno aktivni mladi pa bi se s športom morda celo ukvarjali, a nimajo ustrezne podpore in s tem povezane motivacije.

Raziskovalci so mladim Trboveljčanom posredovali tudi osem trditev, ki so jih morali oceniti. Najmanj so se strinjali s trditvami: Trbovlje so moderno mesto. Trbovlje so zanimivo mesto. Prebivalci Trbovelj so odprtega duha. Najbolj pa so se strinjali s trditvami: V Trbovljah je prijetno živeti. V Trbovljah je prijetno odraščati. V Trbovljah se počutim varno.

TPK


- oglaševalski prostor -

Zasavc.net - 17. 11. 2018
Zasavc.net - 14. 11. 2018
Zasavc.net - 14. 11. 2018
Zasavc.net - 13. 11. 2018
Zasavc.net - 13. 11. 2018

O nas

Stik z nami: info@zasavc.net