Poplačali dolgove, nadaljujejo s sanacijo

Zapiranje Rudnika Trbovlje Hrastnik (RTH) teče po načrtih, je na tiskovni konferenci 7. decembra povedal direktor družbe dr. Janez Žlak.

od Zasavc.net - 07. 12. 2017
Foto: arhiv

Z odprodajo dela premoženja, predvsem pa Spektra republiškemu stanovanjskemu skladu bo RTH do konca leta poplačal vse dolgove bankam. Program zapiranja bo tako v letu 2018 vključeval samo še kadrovski program in prostorsko ekološko sanacijo. Program, ki ga je že potrdil nadzorni svet, je ocenjen na 16 milijonov evrov. Od tega naj bi 11 milijonov zagotovila država, pet pa jih bo RTH poskušal zagotoviti iz lastnih virov z odprodajo premoženja in prihranki. Trenutno ocenjujejo, da imajo še za slaba dva milijona rudniške opreme, za dobra dva milijona objektov, po katerih povprašujejo zasavske občine (nekaj cest, godbeni dom in podobno), v lasti pa imajo tudi zemljišča, s katerim pa glede na sklep nadzornega sveta ne smejo razpolagati vse do zaprtja RTH.

V RTH je zaposlenih še 23 oseb. Po srednjeročnem petletnem programu naj bi vsi prejeli odpoved 12. oktobra 2018, z delom pa zaključili konec prihodnjega leta. »Za vse zaposlene bomo našli najbolj optimalno možnost,« je ob tem povedal direktor RTH dr. Janez Žlak. »Stvar dogovora je, če bo kdo še zaposlen leta 2019. Vemo, da bo potrebno izvajati monitoring. Tega petletni program ni predvidel. Zakaj? Predvidevam, da je prišlo do napake, ki pa jo bomo poskušali v letu 2018 odpraviti.«

Direktor si bo prizadeval tudi za ohranitev dela jame, namenjene rekreativnim turističnim projektom, kot sta Jamatlon in Rudarski maraton, ter turističnim ogledom. Njegova prizadevanja tečejo z roko v roki z Zavodom za ohranjanje kulturne dediščine in zasavskimi župani. Za udeležence omenjenih projektov naj bi ostalo na voljo tudi del prostorov v upravni rudniški zgradbi v Hrastniku, za katero odkup se zanima Ministrstvo za notranje zadeve.

Med deli, ki jih RTH izvaja, so v ospredju ureditve cest, odvodnjavanje, urejanje portalov. Uredili so že portal Vasle pri bivši Mehaniki, naslednji bo na vrsti portal pri kinološkem društvu. Nadaljevali bodo tudi z rušenjem objektov na separaciji. V tem mesecu so porušili sejalnico in stavbo »kolodvor«, naslednja bo na vrsti težko tekočinska separacija, vmes pa bodo prek razpisa poiskali tudi izvajalca za rušitev drobilnice. Za namen ureditve obrtne cone, kjer bo na voljo 10.000 kvadratnih metrov površin, bodo obnovili tudi cesto in razširili tunele, da bodo prevozni za kamione.

Žlak je poudaril, da ima program za prihodnje leto realne osnove in pričakuje, da bodo v petek, ko se sestanejo s predstavniki Ministrstva za infrastrukturo, podpisali tudi pogodbo za njegovo financiranje. Dodal je še, da bo likvidacija RTH možna, ko bodo o ustreznem zaprtju jam soglašali tudi zasavski župani.

Tatjana Polanc Kolander


- oglaševalski prostor -

- oglaševalski prostor -

Zasavc.net - 16. 10. 2018
Zasavc.net - 11. 10. 2018
Zasavc.net - 10. 10. 2018
Zasavc.net - 26. 09. 2018
Zasavc.net - 21. 09. 2018

O nas

Stik z nami: info@zasavc.net