Pregled uporabe zdravil

Učinkovito in varno zdravljenje z zdravili je osnovno poslanstvo lekarniške stroke.

od Zasavc.net - 23. 02. 2018
Petra Napotnik. Foto: Zasavske lekarne

Pregled uporabe zdravil je svetovalna storitev, ki jo izvajamo v lekarnah, tudi v Zasavskih lekarnah. To je individualen pogovor med bolnikom in magistrom farmacije o pravilni uporabi zdravil, izdanih na recept, in njihovem namenu. Med pogovorom lahko bolnik preveri, če pravilno uporablja zdravila, in pridobi dodatne informacije za razrešitev morebitnih težav. Hkrati se lahko posvetuje tudi o uporabi zdravil brez recepta, zeliščnih pripravkih in prehranskih dopolnilih ter drugih izdelkih, ki so na voljo v lekarnah ali specializiranih trgovinah. Poleg tega vam lahko magister pojasni tudi vpliv prehrane na delovanje zdravil, svetuje zdrav način življenja in morebiti spremembo življenjskega sloga.

Namen in cilji storitve

Namen storitve je izboljšati oziroma vzdrževati kakovost življenja pacienta. Predvsem je poudarek na zdravljenju z zdravili s stališča pacientovega razumevanja uporabe zdravil in njihovega jemanja.

S pregledom uporabe zdravil želimo:

 • izboljšati pacientovo seznanjenost z zdravili,
 • izboljšati način uporabe zdravila,
 • izboljšati sodelovanje pri zdravljenju z zdravili,
 • odpraviti morebitne težave pri zdravljenju z zdravili.

Pregled uporabe zdravil je namenjen vsakomur, ki za odpravo ali lajšanje zdravstvenih težav uporablja zdravila, izdana na recept ali brez recepta, prehranska dopolnila in druge izdelke. Še posebej pa je lahko koristen pri ljudeh, ki:

 • jemljejo pet ali več zdravil,
 • imajo več različnih bolezni,
 • imajo zapletene režime jemanja zdravil oziroma več odmerkov na dan,
 • uporabljajo zdravila, ki imajo zahtevnejši način uporabe (npr. inhalacijska zdravila),
 • imajo simptome, ki nakazujejo na neželene učinke zdravil,
 • imajo vprašanja in težave, povezane z zdravili,
 • imajo predpisanih več zdravil od različnih zdravnikov,
 • uporabljajo zdravila za samozdravljenje.

Storitev izvaja magister farmacije s pridobljenimi ustreznimi kompetencami. Na storitev se lahko naročite sami, lahko to predlagajo svojci, zdravnik ali pa vam jo predlaga farmacevt v lekarni.

Za storitev se je potrebno predhodno dogovoriti osebno v lekarni ali po telefonu. Traja približno 20 do 30 minut.

Kako poteka?

Ko se dogovorite za termin, magister farmacije pridobi podatke o vseh zdravilih na recept in brez recepta in prehranskih dopolnilih, ki jih uporabljate. Povpraša o morebitnih težavah, povezanih z zdravili, na katere se osredotoči že pri pripravi na pogovor.

Šele nato pride na vrsto posvet. Pogovor med bolnikom in magistrom farmacije poteka v ločenem svetovalnem prostoru. Med pogovorom bolnik našteje, katera zdravila uporablja, in pove, kako, kdaj in za kakšne namene jih jemlje. Magister ob tem preverja uporabo zdravila in po potrebi svetuje pravilnejši način uporabe. Preveri tudi, če se pojavljajo kakšne težave, ki lahko vplivajo na pravilno uporabo zdravil, pacientovo sodelovanje pri zdravljenju, morebitno podvajanje učinkovin, možne neželene učinke, ki so posledica uporabe zdravil, učinkovitost zdravljenja, shranjevanje zdravil, ustreznost življenjskega sloga, ki lahko vpliva na urejenost bolezni, …

Če magister farmacije prepozna težavo, samostojno presodi, ali lahko svetuje pacientu ukrepe za izogibanje, lajšanje ali odpravo, ali mora ukrepe predstaviti pacientovemu osebnemu zdravniku, ki bo podal nadaljnja navodila.

Po koncu pogovora pripravi magister farmacije pisni zapis za pacienta - osebno kartico zdravil, ki služi bolniku ali svojcem za boljši pregled nad zdravljenjem z zdravili. Pisni zapis je v obliki tabele, ki vsebuje podatke o vseh zdravilih na recept, ki jih pacient uporablja, režim jemanja in namen uporabe. Poleg tega so navedene še dodatne informacije za pravilno in varno uporabo zdravil, kot so vpliv hrane, priporočilo za shranjevanje, informacije o morebitni zamenljivosti zdravila, … Osebna kartica zdravil vsebuje tudi informacijo o drugih izdelkih, ki jih pacient uporablja.

Če magister farmacije presodi, da prepoznane težave in njihovo razreševanje zahteva še nadaljnjo spremljanje, se lahko s pacientom dogovorita za ponoven obisk po določenem časovnem obdobju.

Če uporabljate več zdravil ali če želite dodatne informacije o zdravilih, ki jih uporabljate, ste lepo vabljeni v Zasavske lekarne.

Petra Napotnik, mag. farm.Zasavske lekarne trbovlje logotip Color-mali

- oglaševalski prostor -

Zasavc.net - 02. 12. 2018
Zasavc.net - 01. 12. 2018
Zasavc.net - 17. 11. 2018
Zasavc.net - 06. 11. 2018

O nas

Stik z nami: info@zasavc.net