Razbijajo tabuje

Konec septembra so na Zasavski ljudski univerzi v okviru vseslovenskih dnevov svetovalnih središč gostili notarko Stašo Lepej, ki je odstirala temo o dedovanju in oporokah.

od Zasavc.net - 20. 10. 2018
Foto: arhiv ZLU

Staša Lepej je na razumljiv in preprost način in s prikazom praktičnih primerov odstirala temo o dedovanju in oporokah. Običajno se tovrstnim pogovorom vse generacije raje izognejo. Dve uri sta številnim poslušalcem hitro minili.

Kot so povedali organizatorji, je pogovarjanje o smrti in o tem, kaj bo po njej z našim premoženjem, vedno težko. Zdi se, da kar nikoli ni pravi čas za pogovore o dedovanju, oporoki. A je že čas, da grem, marsikdo pomisli, ko mu potomec ali kdo drug omeni dedovanje. Ne, ni še čas, a prav je, da se o tem pogovarja, da se ve, kaj pomeni oporoka, kako se deduje, kaj lahko ali ne zahtevajo dediči, kako ravnati v primeru, če se določenega dediča prezre pri dedovanju, kakšne posledice ima dedovanje z davčnega vidika in na področju socialnih pravic ... Zakonci brez otrok morajo biti še posebej skrbni in previdni, komu bo premoženje pripadalo po njihovi smrti. Kaj se zapiše v oporoko in kdaj je bolj pametno urediti premoženjska razmerja še za časa življenja s pogodbo? Kdo bo poskrbel za starše, ko bodo zaradi starosti ali bolezni onemogli? Kdo bo skrbel za otroka, če starši umrejo in je otrok še mladoleten? Lepejeva je podala odgovore na vsa ta in podobna vprašanja.

ZT


- oglaševalski prostor -

Zasavc.net - 31. 10. 2018
Zasavc.net - 23. 10. 2018
Zasavc.net - 19. 10. 2018
Zasavc.net - 16. 10. 2018
Zasavc.net - 15. 10. 2018

O nas

Stik z nami: info@zasavc.net