RTH še dve leti

Po novem ima podjetje RTH d.o.o. do konca leta 2019 čas, da izvede vse sanacijske postopke, konec leta 2020 pa bo prenehalo obstajati.

od Zasavc.net - 27. 11. 2018
Foto: arhiv RTH

V petek, 23. novembra, je Vlada Republike Slovenije na dopisni seji sprejela predlog novele Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije.

V noveli zakona je predlagano podaljšanje roka, v katerem mora vodstvo podjetja izvesti vse postopke za opustitev rudarskih del in izvesti postopek likvidacije RTH d.o.o. Podjetje bo moralo v postopku zapiranja odpraviti vse posledice izvajanja rudarskih del in območje zavarovati ter s tem odpraviti možnost ogrožanja zdravja ter življenja ljudi in živali. Odstraniti morajo tudi možne povzročitelje onesnaževanja okolja ter škode na objektih in okolju. Ta dela bi bilo potrebno izvesti do konca leta 2019, v letu 2020 pa se bi se izvajali samo še potrebni postopki za likvidacijo podjetja. RTH naj bi kot podjetje prenehalo obstajati s koncem leta 2020, ko bo tudi izbrisano iz registra podjetij.

Novela zakona bi podjetju prinesla 3,1 milijona evrov, sredstva naj bi bila namenjena sanaciji zunanjih površin.

ZT


- oglaševalski prostor -

- oglaševalski prostor -

Zasavc.net - 03. 12. 2018
Zasavc.net - 29. 11. 2018

O nas

Stik z nami: info@zasavc.net