S plesom in petjem za dober namen

Učenci in učitelji OŠ Trbovlje so v sodelovanju z Glasbeno šolo Trbovlje pripravili dobrodelno prireditev, na kateri so s pesmijo in plesom zbirali sredstva za svoj šolski sklad.

od Zasavc.net - 24. 10. 2018
Foto: arhiv Občine Trbovlje

Pevski zbori, plesne točke, igranje inštrumentov, vse to se je včeraj, 23. oktobra, dogajalo na odru dvorane Delavskega doma Trbovlje. Učenci OŠ Trbovlje so namreč na dobrodelni prireditvi Otroci za otroke zbirali sredstva za šolski sklad. Prireditev sta obiskali tudi trboveljska županja Jasna Gabrič in podžupanja Maja Krajnik.

"Sledimo viziji in poslanstvu naše šole, tkemo medsebojne vezi, da bomo za vedno ostali prijatelji. Otrok naj ve, da je svet lep, da mu stojimo ob strani in da ga podpiramo. Ponosni smo, da smo našim učencem privzgojili občutek za sočloveka, da znajo prisluhniti in pomagati. Vzpostavili smo prijetno delovno ozračje in združili vse razrede naše šole ter učitelje, da je nastala današnja prireditev," je zapisala ravnateljica OŠ Trbovlje Petra Čede.

OŠ Trbovlje je septembra 2008 ustanovila šolski sklad. Sredstva za financiranje dejavnosti posameznega razreda ali oddelka, ki niso sestavina izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, so pridobivali iz prispevkov, donacij in iz drugih virov. Z njimi nakupujejo nadstandardno opremo, zagotavljajo sredstva za spodbujanje razvojne ter raziskovalne dejavnosti učencev, predvsem pa za pomoč socialno šibkim. Do sedaj zbrana sredstva so prispevali starši, učitelji, drugi posamezniki oz. skupine, zasavska podjetja in učenci z zbiranjem papirja.

"Podjetij, ki bi donirala v šolski sklad, skoraj ni več. S tem namenom smo za eno od prednostnih nalog šole določili skupno sodelovanje pri pripravi dobrodelnega koncerta. Z zbranim denarjem smo omogočili, da so se lahko učenci udeležili različnih nadstandardnih dejavnosti," pravijo v OŠ Trbovlje.

Zbrana sredstva vsako leto porabijo za šolo v naravi za 3., 6. in 8. razred, nadstandardne dejavnosti, kot so kulturni, športni, tehniški dnevi in ekskurzije, za nakup šolskih potrebščin, oblačila ob odhodu v šolo v naravi, prehrano, nadarjene učence, za delovanje gledališke skupine, za nakup nadstandardne opreme, za zagotavljanje sredstev za spodbujanje razvojne ter raziskovalne dejavnosti učencev ... 

Z Glasbeno šolo Trbovlje so tretjič osnovali prireditev, ki nosi ime Otroci za otroke. Na prireditvi se predstavijo, zapojejo in zaigrajo. Pokažejo, kaj je prijateljstvo. Otroci nastopajo za vrstnike, sošolce in učence, ki potrebujejo pomoč. Humanitarnost je postala del življenj, zato so neizmerno ponosni, da so uspeli. Za program koncerta je bilo namreč potrebnega ogromno prostega časa in veliko dobre volje. 

Za vse, ki se prireditve niso mogli udeležiti, danes ob 18. uri pripravljajo tudi ponovitev.
ZT


- oglaševalski prostor -

Zasavc.net - 19. 11. 2018
Zasavc.net - 18. 11. 2018
Zasavc.net - 15. 11. 2018
Zasavc.net - 29. 10. 2018
Zasavc.net - 28. 10. 2018

O nas

Stik z nami: info@zasavc.net