Sanacija končana, denarja še ni

Energetsko sanacijo javnih objektov po principu javno-zasebnega partnerstva z družbo Petrol so v občini Hrastnik zaključili v letu 2017. Letos pa bodo, upajo na Občini Hrastnik, zaključili tudi s finančnim pokritjem zahtevnega vložka.

od Zasavc.net - 11. 07. 2018
Foto: arhiv Občine Hrastnik

Petrol se je skupaj z Občino Hrastnik lotil energetske sanacije na objektih športne dvorane Log, bazena na Logu, upravne stavbe Občine ter vgradnje prezračevanja z rekuperacijo in zamenjave svetil v objektu OŠ narodnega heroja Rajka v Hrastniku. Vsa dela so izvedli po terminskem planu, zaključili so jih v letu 2017.

V skladu z načrtovano finančno konstrukcijo je občina v sodelovanju s Petrolom naložbo prijavila na razpis Ministrstva za infrastrukturo za sofinanciranje energetskih sanacij javnih objektov v lasti lokalnih skupnosti. Prijava je bila uspešna in tako pridobljena pravica do črpanja nepovratnih sredstev v višini do skoraj 720 tisoč evorv, do 40 % načrtovane vrednosti naložbe. Vložek zasebnega partnerja se skozi obdobje koncesije poračuna s prihranki. Tveganje doseganja predvidenih prihrankov je na strani nosilca operacije – zasebnega partnerja. »Postopek pridobitve odobrenih nepovratnih sredstev še ni dokončan, saj do maja 2018 zaradi težav pri delovanju sistema na ministrstvu zahtevka ni bilo mogoče oddati.

ZT


- oglaševalski prostor -

Zasavc.net - 19. 11. 2018
Zasavc.net - 18. 11. 2018
Zasavc.net - 17. 11. 2018
Zasavc.net - 14. 11. 2018
Zasavc.net - 14. 11. 2018

O nas

Stik z nami: info@zasavc.net