Sofinanciranje investicij

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je 2. februarja objavilo Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij ter ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje za leti 2018 in 2019.

od Zasavc.net - 06. 02. 2018
Foto: arhiv ZT

Z razpisom bo MGRT sofinanciral začetne investicije v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje, ki bodo povezana z vzpostavitvijo nove poslovne enote, razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote, diverzifikacijo proizvodnje ali storitev poslovne enote na proizvode in storitve, ki jih na upravičenem območju poslovna enota prej ni proizvajala oziroma izvajala, ali bistveno spremembo proizvodnega ali storitvenega procesa v obstoječi poslovni enoti.

Razpis je odprt do 12. marca. Že 7. februarja ob 10. uri pa bo Regionalna razvojna agencija Zasavje predstavila razpisemikrokreditih in ugodnih razvojnih posojilih v Katapultu v Trbovljah.

ZT


- oglaševalski prostor -

- oglaševalski prostor -

Zasavc.net - 15. 11. 2018
Zasavc.net - 13. 11. 2018
Zasavc.net - 10. 11. 2018
Zasavc.net - 09. 11. 2018

O nas

Stik z nami: info@zasavc.net