Šola v naravi na Prvinah

CŠOD bo dom na Prvinah preuredil v center za šolo v naravi. Švagan je te novice vesel in pravi, da namerava na Čemšeniški planini zgraditi tudi razgledni stolp.

od Zasavc.net - 23. 11. 2018
Foto: arhiv ZT

Javni zavod Center šolskih in obšolskih dejavnosti je na pobudo Ministrstva za izobraževanje sprejel odločitev, da odkupi leta 2016 prenovljeni Hotel dom Utrip na Prvinah, ki je bil v stečaju. Po ocenah ministrstva in CŠOD je lokacija za izvajanje programa šole v naravi »nadvse primerna«. Dom Utrip na Prvinah bi lahko letno gostil 3000 slovenskih šolarjev, ker so njegovi prostori povsem obnovljeni in prilagojeni šolskim skupinam, pa ga bo mogoče kot lokacijo za izvajanje šole v naravi uporabiti takoj.

Župan občine Zagorje ob Savi Matjaž Švagan je povedal, da je novica o odkupu »odlična, saj odločitev sovpada z večletnimi prizadevanji zagorske občine, da bi dom na Prvinah dobil status centra šolskih in obšolskih dejavnosti. Oživitev doma sovpada tudi z načrti, skladno s katerimi želi zagorska občina na Čemšeniški planini postaviti razgledni stolp. Nova ponudba na Prvinah in Čemšeniški planini predstavlja velik potencial za razvoj turizma v Zagorski dolini.«

ZT


- oglaševalski prostor -

Zasavc.net - 13. 12. 2018
Zasavc.net - 12. 12. 2018
Zasavc.net - 12. 12. 2018

O nas

Stik z nami: info@zasavc.net