Spodbujanja regionalnega razvoja

Dvanajst regionalnih razvojnih agencij zmanjšuje vrzel med mladimi in kadrovskimi potrebami delodajalcev s pomočjo sofinanciranja kadrovskih štipendij.

od Zasavc.net - 16. 10. 2018

Regijsko štipendijsko shemo, kratko imenovano RŠS, izvajajo regionalne razvojne agencije v vseh dvanajstih regijah Slovenije, ker želijo z njo delodajalcem zagotoviti ustrezen kader s pomočjo sofinanciranja kadrovskih štipendij. Te sofinancirajo v višini 50 odstotkov podeljene kadrovske štipendije ali 70 odstotkov, če je ta opredeljena v Politiki štipendiranja za obdobje 2015-2019.

V obdobju 2008-2015 je bilo v Slovenji v okviru RŠS štipendiranih že preko 4000 dijakov in študentov v sodelovanju s tisoč in več delodajalci. V zadnjih dveh letih paje v okviru RŠS štipendiranih že okoli 800 mladih. Štipendist vsako šolsko leto pri delodajalcu, ki ga štipendira, opravi delovno prakso, skozi katero spozna dejavnost in delo v podjetju, delodajalec pa prepozna poklicne potenciale svojega štipendista, ki se po zaključku izobraževanja zaposli pri delodajalcu.

Regionalna razvojna agencija Zasavje že vključuje v RŠS za šolsko/študijsko leto 2018/2019 nove delodajalce in mlade. 24. avgusta je na svoji spletni strani objavila Javni razpis za dodelitev sredstev za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/ študijsko leto 2018/2019. RŠS izvaja v partnerstvu z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, delodajalci in mladimi. Kot so na RRA Zasavje še poudarili, je namen RSŠ spodbuditi razvoj človeških virov in gospodarstva za skladnejši razvoj regije.

ZT


- oglaševalski prostor -

- oglaševalski prostor -

Zasavc.net - 15. 11. 2018
Zasavc.net - 13. 11. 2018
Zasavc.net - 10. 11. 2018
Zasavc.net - 09. 11. 2018

O nas

Stik z nami: info@zasavc.net