Strips - novo poglavje

V podjetju Strips v Kandršah so skoraj že zaključili selitev v težko pričakovane nove prostore, ki skupaj merijo kar 1600 kvadratnih metrov. V podjetju, kjer razvijajo nove rešitve na področju elektronike, LED tehnologije, vgrajenih sistemov, senzorjev, pametnega merjenja, povezljivosti in interneta stvari, se je potreba po večjih prostorih kazala že nekaj časa, saj so prostori, v katerih so delovali od leta 2004, postajali premajhni.

od Zasavc.net - 29. 11. 2018
Letos oktobra Strips zasije v končni podobi. Foto: arhiv Strips

Razvoj in raziskave

Ključni dejavnosti podjetja sta razvoj in raziskave. Prihodnost vidijo v razvojnih kompetencah in podpori strankam od razvoja do serijske proizvodnje, zato je bilo glavno vodilo pri širitvi prav povečanje kapacitet razvoja in raziskav. Zgradili so nov laboratorij za razvoj in izdelavo prototipov, trajnostnih testiranj ter oddelek za razvoj in izdelavo testnih naprav. »Z novimi poslovnimi prostori smo omogočili zaposlenim boljše pogoje za delo in pridobili dodatne kapacitete za širitev poslovanja. Pri gradnji smo upoštevali najnovejšo tehnologijo, da bi čim manj obremenili okolje,« pravi direktor podjetja Tomaž Smrkolj.

Izboljšave

Uvedli so še vrsto drugih izboljšav. Z novo tehnološko opremo in tehnologijo so pridobili nove kupce v tujini. Izboljšali so nadzor nad temperaturo in vlažnostjo skladiščnih površin, postavili svoj transformator. Ta zagotavlja stabilno delovanje proizvodnih procesov. Vzpostavili so centralni sistem prezračevanja, hlajenja in ogrevanja, glavni vir so zemeljske vrtine. Za učinkovito porabo energije po celotnem podjetju skrbijo pametne luči, svetloba je ljudem prijazna. Luči so zasnovali v hčerinski družbi Lumenia in so edinstvene na slovenskem trgu.

Razvoj kadrov

V podjetju Strip’s se zavedajo, da so zadovoljni zaposleni zelo pomembni za uspešno delo in povečevanje konkurenčnosti. Novi prostori nudijo sodobna delovna mesta za učinkovito delo, ostaja pa tudi prostor za širitev ekipe. Strip’s skupina trenutno šteje preko 110 zaposlenih, šteje med pomembne zaposlovalce v zasavski regiji.

Pri iskanju kadrov so odprti za nove ideje, pri zaposlovanju sledijo znanemu reku Steva Jobsa: »Nima smisla zaposlovati pametnih ljudi in jim nato govoriti, kaj naj delajo. Mi zaposlujemo pametne ljudi, da nam lahko povedo, kaj naj delamo.« Posledično se zaradi takšnega mišljenja izobrazbena struktura zaposlenih v podjetju viša, plemeniti in je hkrati zelo raznolika.

Vzgajajo svoj kader, sodelujejo s številnimi študenti, ki v podjetju spoznavajo razvojne in proizvodne procese, se izpopolnjujejo in ob koncu študija praviloma tudi zaposlijo v podjetju. Uvedli so štipendijsko shemo s poudarkom na tehničnih kadrih, študenti iz Zasavja imajo prednost. V okviru slovenskih in evropskih razvojnih projektov se povezujejo in sodelujejo z različnimi inštituti in podjetji, na več ravneh sodelujejo z ljubljansko in mariborsko univerzo.

Družbeno odgovorni

Kot družbeno odgovorno podjetje želijo v Strip’su prispevati k višji kakovosti življenja in razvoju tako v lokalnih okoljih kot na nacionalni ravni. Preko donacij ali sponzorstva podpirajo lokalna društva in organizacije. Predani so tudi odgovornemu ravnanju z okoljem, kar potrjujeta ureditev ravnanja z okoljem in upravljanja kakovosti ter pridobljeni standard ISO 50001. Slednji predstavlja celovit sistem energetskega managementa, s katerim podjetje prehaja na učinkoviteje obvladovanje rabe energije in emisij toplogrednih plinov.

Novi izzivi

V Strip’su trdno verjamejo, da je vse, kar so do zdaj dosegli, mogoče le z močno podporo in dobrim sodelovanjem z zaposlenimi, dobavitelji in naročniki. Bolj kot kadarkoli prej so podjetniški duh, inovativnost in kreativnost postavili v jedro delovanja. Razširitev prostorov je samo dodatni doprinos k uspešni zgodbi, na temeljih katere gradijo že več kot dvajset let.

UK

PR objava


- oglaševalski prostor -

- oglaševalski prostor -

Zasavc.net - 03. 12. 2018
Zasavc.net - 27. 11. 2018

O nas

Stik z nami: info@zasavc.net