Tunel bo … kdaj?

Župani občin Trbovlje, Hrastnik in Prebold v teh dneh podpisujejo posebni dogovor, s katerim se obvezujejo, da bodo pripravile regionalni prostorski načrt za umestitev nove cestne povezave Zasavja s tunelom z avtocesto Šentrupert (A1) - Prebold - Trbovlje - Hrastnik (G2-108) v prostor.

od Zasavc.net - 07. 01. 2018
Foto: arhiv ZT

Po pogovorih na Ministrstvu za okolje in prostor je Direkcija RS za infrastrukturo naročila izdelavo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta. Ker gre v tem primeru za regionalno cesto, se umeščanje v prostor ne ureja z Državnim prostorskim načrtom temveč s spremembo Občinskega prostorskega načrta ali pripravo Regionalnega prostorskega načrta (RPN), ki ga prejmejo vse občine, preko katerih ozemlje poteka trasa cestne povezave. Občine Prebold, Trbovlje in Hrastnik so skupno ugotovile, da je smiselna priprava RPN. Direkcija RS za infrastrukturo bo za RPN financirala pripravo strokovnih podlag, občine pa financirajo stroške priprave RPN in stroške koordinatorja priprave RPN.

Priprava strokovnih podlag s strani DRSI bo stekla, ko bodo občine sklenile Dogovor o skupni pripravi RPN. S tem dogovorom podpisniki soglašajo, da bodo izvedli skupno izbiro koordinatorja, ki bo poskrbel za izvedbo javnega razpisa za izbiro izdelovalca RPN in usklajeval aktivnosti pri pripravi prostorskega akta.  Skupni stroški zajemajo stroške priprave RPN, izdelavo vseh potrebnih strokovnih podlag in stroške koordinatorja. Stroški se delijo po ključu na osnovi števila prebivalcev. Skupno znaša letni strošek 105.000 € (koordinacija 80.000, ostalo 25.000). Občina Trbovlje bo prispevala nekaj več kot polovico zneska, Občina Hrastnik nekaj manj kot tretjino in Občina Prebold nekaj manj kot petino zneska.

Kdaj lahko torej pričakujemo, da se bomo vozili po tunelu? Uf, čez leta. Za izvedbo regionalnega prostorskega načrta in drugo dokumentacijo si bodo občine in države vzele okrog 6 let. Potem pa še denar, izvajalec, gradnja … No ja, čez leta. Ampak, začelo se je premikati.

MP


- oglaševalski prostor -

Zasavc.net - 16. 10. 2018
Zasavc.net - 16. 10. 2018
Zasavc.net - 15. 10. 2018
Zasavc.net - 15. 10. 2018

O nas

Stik z nami: info@zasavc.net