Zahtevajo podpis vseh dokumentov hkrati

V ponedeljek, 12. februarja, se je na 9. redni seji sestal Razvojni svet zasavske regije (RSR).

od Zasavc.net - 14. 02. 2018
Foto: arhiv TET

Na seji Razvojnega sveta zasavske regije, ki jo je vodil predsednik Matjaž Švagan, sta bila poleg 18 članov prisotna tudi poslanec v Državnem zboru RS Ivan Hršak (DeSUS) in poslanka Vojka Šergan (SMC).

Člani sveta so namreč sprejeli sklep v zvezi s predlogom Zakona o načinu izgradnje infrastrukture in pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala srednje Save, ki ga je poslanec Ivan Hršak vložil 1. februarja.

Razvojni svet zasavske regije zahteva, da Vlada RS pripravi, uskladi z lokalno skupnostjo in koncesionarjem ter sprejme vse dokumente glede gradnje hidroelektrarn na srednji Savi hkrati. Gre za sprejetje koncesijske pogodbe za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delih vodnega telesa reke Save od Ježice do Suhadola, pogodbo o ureditvi načina izvajanja koncesije za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delih vodnega telesa reke Save od Ježice do Suhadola in nabor projektov.

Razvojni svet zasavske regije je posebej poudaril zahtevo, da se vsi dokumenti podpišejo hkrati in šele po potrditvi na občinskih svetih občin podpisnic in Razvojnem svetu zasavske regije.

Na seji so člani RSR obravnavali in sprejeli tudi predlog najpomembnejših projektov za uvrstitev v osnutek dopolnjenega Dogovora za razvoj regije Zasavje, ki ga bo Regionalna razvojna agencija Zasavje v četrtek, 15. februarja, posredovala Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Projekti naj bi omogočili izkoriščanje najpomembnejših razvojnih potencialov in prednosti regije, odpravljali ključne razvojne ovire regije in uresničevali regijske razvojne specializacije v dogovor za razvoj regije Zasavje.

ZT


- oglaševalski prostor -

Zasavc.net - 19. 10. 2018
Zasavc.net - 18. 10. 2018
Zasavc.net - 16. 10. 2018
Zasavc.net - 16. 10. 2018

O nas

Stik z nami: info@zasavc.net