Zasedal je trboveljski svet

V ponedeljek, 16. aprila, so se na svoji 23. redni seji sestali svetniki Občine Trbovlje. Na dnevnem redu so imeli 16 točk.

od Zasavc.net - 17. 04. 2018
Foto: Tatjana Polanc Kolander

Svetniki so obravnavali odlok o spremembi meje med občino Tabor in občino Trbovlje, prisluhnili letnemu poročilu javnih zavodov, Policijske postaje Trbovlje ter medobčinskega inšpektorata in redarstva. Seznanili so se tudi s predlogi komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje kandidatov za funkcije v občinskih zavodih. Svetniki so med drugim izdali pozitivno mnenje vsem kandidatkam, ki so se javile na razpisno mesto ravnatelja Vrtca Trbovlje. To so Daša Bokal, Helena Dolanc, Mateja Funkl in Barbara Vodeb. Prav tako so pozitivno mnenje izdali za kandidata za ravnatelja OŠ Trbovlje. Na to razpisno mesto sta se v zakonitem roku prijavila Petra Čede in Oton Račečič.

V drugi obravnavi so svetniki imeli predlog sprememb in dopolnitev statuta in poslovnika Občine Trbovlje, po skrajšanem postopku so sprejeli predlog prvega rebalansa občinskega proračuna, predlog pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja za obdobje 2018-2020, predlog strategije razvoja zdravstvene dejavnosti za obdobje 2018-2025, zaključni račun Občine Trbovlje ter letno poročilo Javnega podjetja Komunala Trbovlje za lansko leto.

Svetniki so tudi obravnavali predlog odloka o prenovi pokopališča Gabrsko, za katerega podrobni prostorski načrt je od 17. aprila do 17. maja tudi javno razgrnjen.

ZT


- oglaševalski prostor -

Zasavc.net - 10. 12. 2018
Zasavc.net - 10. 12. 2018
Zasavc.net - 08. 12. 2018
Zasavc.net - 05. 12. 2018
Zasavc.net - 04. 12. 2018

O nas

Stik z nami: info@zasavc.net