Zbor hrastniških invalidov

V soboto, 17. marca, je bil v hrastniški športni dvorani občni zbor Društva invalidov Hrastnik, ki se ga je udeležilo 107 rednih in 60 podpornih članov.

od Zasavc.net - 22. 03. 2018
Foto: arhiv DI Hrastnik

Na občnem zboru so se člani najprej seznanili s poročilom o delu v preteklem letu in letošnjih načrtih. Zbrane je pozdravil predsednik društva Rajko Žagar. Poudaril je, da je izjemno ponosen, ker lahko vodi tako številčno društvo in vesel, da so dogodki tako dobro obiskani. »Nenazadnje se zaradi članov tudi trudimo z njihovo organizacijo,« je povedal in pozdravil tudi simpatizerje, ki jih društvo prav tako potrebuje.

Po uradnem delu so na zboru spregovorili tudi gostje. V imenu predsednika Zveze delovnih invalidov Slovenije Draga Novaka je spregovorila Dragica Mirnik, predstavnica upravnega odbora Zveze. Poudarila je, da vedno rada pride med Hrastničane in je vedno znova presenečena nad kvaliteto in širino programa, ki ga društvo izvaja. »Invalidi smo vendarle le ljudje, ki imamo posebne potrebe, nismo pa nič drugačni od ostalih,« je dejala in jim zaželela še veliko zdravja in lepih uric ob druženju.

Nato je h govorniškemu pultu stopil Miran Jerič, ki se zbora kot župan Hrastnika udeležuje vsako leto. Občina Hrastnik društvu vsako leto namenja več sredstev, kar je odraz naraščajoče kakovosti izvajanja društvenega programa. 12 let je že, odkar je Občina Hrastnik pridobila listino občine po meri invalidov. V tem času je marsikaj postorila za dobrobit lokalne skupnosti. Poročilo sveta za invalide, ki vodi projekt, bo objavljeno v aprilu. Župan je pohvalil množico programov, katerih prioriteta je skrb za sočloveka. »Člani so dobro obveščeni o delovanju društva, pohvaliti pa je treba tudi odlično organizacijo prireditev,« je dejal in obljubil, da se bo zbora udeleževal tudi po poteku županske funkcije, če ga bodo nanj povabili kot prijatelja.

Tudi poslanka Vojka Šergan se zbora rada udeležuje. Veseli jo, da so člani aktivni in s svojim delom izboljšujejo kakovost življenja invalidov. Kot je povedala, zelo rada prisluhne tudi poročilom, saj je tudi njeno poslanstvo, da zaznava težave in na svojem nivoju poskuša zadeve izboljšati.

Zbora se je udeležil tudi poslanec Ivan Hršak, ki je izrazil veselje nad množično udeležbo v aktivnostih društva ter zadovoljstvo, da ima društvo srečno roko pri donacijah, pri čemer mu bo, je dejal, tudi sam še naprej pomagal.

V imenu direktorja Steklarne Hrastnik in v imenu invalidskega podjetja pa je zbrane pozdravil Soniboj Knežak. V novem invalidskem podjetju Steklarne Hrastnik je trenutno 100 zaposlenih, od tega 59 invalidov. V prihodnje vidijo možnost zaposlovanja tudi članov društva. Steklarski poklic je pač težak, ni sobot in nedelj in to pušča posledice na zdravju delavcev. Kot je dejal Knežak, v podjetju veliko vlagajo v posodobitev proizvodnje. Ukinjajo ročno proizvodnjo, ki jo zaradi potreb trga nadomešča avtomatska. Za zdravje svojih zaposlenih skrbijo s preventivnimi pregledi in organiziranimi aktivnostmi v prostem času. Tudi številke govorijo, da so zdaj njihovi zaposleni bolj zdravi. Opozoril je na razpis, preko katerega Steklarna vsako leto razdeli sredstva lokalnim društvom.

Čestitkam in lepim željam so se javno pridružili tudi predsednik Društva upokojencev Dol pri Hrastniku Ivan Činžar, direktor Doma starejših Hrastnik Drago Kopušar, predsednik Društva upokojencev Hrastnik Franjo Krsnik, predsednik Društva invalidov Trbovlje Šalja Vesel in predstavnik Društva invalidov Radeče Ivan Kink.

Zbor, ki ga je vodil Gregor Erman, so zaključili ob 17.30 uri. Po uradnem delu so se zadržali še ob pogostitvi in pogovoru.

MT


- oglaševalski prostor -

Zasavc.net - 19. 10. 2018
Zasavc.net - 16. 10. 2018
Zasavc.net - 15. 10. 2018
Zasavc.net - 11. 10. 2018
Zasavc.net - 09. 10. 2018

O nas

Stik z nami: info@zasavc.net