Zgodovina po angleško

V šolskem letu, ki se izteka, so na Osnovni šoli Ivana Skvarče Zagorje izvedli učne ure po metodi CLIL (Content and Language Integrated Learning). Gre za integrirano učenje jezika oziroma poučevanje nejezikovnih predmetov v tujem jeziku.

od Zasavc.net - 21. 05. 2018
Kristina Renko. Foto: TPK

Na OŠ Ivana Skvarče so učne ure po metodi CLIL izvedli v angleščini. Izvajale so jih učiteljica angleščine Ana Markotić, ki je bila tudi vodja projekta, učiteljica razrednega pouka Vanja Guček in učiteljica zgodovine in umetnostne zgodovine Kristina Renko. Ana Markotić je ure izvedla na predmetni stopnji, od tega eno uro v tandemu, Vanja Guček je izvedla pouk v prvem razredu, kjer poučuje tudi sicer, na razredni stopnji so ure izvedli še nekateri drugi učitelji, Kristina Renko pa je v angleščini izvedla štiri ure zgodovine v osmem in eno uro v devetem razredu.

»Naša želja je bila, da preko te metode ponudimo učencem malo drugačne ure. To je vedno aktualno, zanimivo in pozitivno sprejeto. Seveda pa je bil cilj, da se učenci, konkretno pri meni, v isti uri učijo angleščino in zgodovino. Znanje tujih jezikov je v današnjem svetu nujno,« je povedala Kristina Renko, ki se je odločila za samostojno poučevanje v angleščini tudi zaradi lani opravljenega izpita na nivoju C1 in vsakodnevnega srečevanja z angleščino prek strokovne in leposlovne literature.

Osmošolci so se pri njenih urah seznanili z industrijsko revolucijo in angleškim načinom življenja v 19. stoletju, devetošolci so se dotaknili znanosti in družbe v 20. in 21. stoletju. »V osmem razredu sem se trudila poučevati čim bolj sodobno in učinkovito. Učni list je bil oblikovan po smernicah anglistov in je bil zasnovan tako, da so učenci urili bralno razumevanje in pisno sporočanje,« je Renkova opisala potek ure, »ves čas sem tudi preverjala, koliko snovi učenci dejansko razumejo, zato nam je čas izredno hitro tekel. Učenci so bili prvo uro še malo zadržani, niso vajeni, da učiteljica zgodovine poučuje v angleščini. Naslednjo uro pa so bili že domači in suvereni. Utrip življenja v 19. stoletju smo odkrivali s pomočjo poenostavljene angleške literature avtorjev Jane Austen in Charlesa Dickensa.«

Metoda CLIL je v evropskih državah zelo lepo sprejeta in se v praktičnem delu pouka ponekod tudi pogosteje izvaja. »Sama sem bila omejena na pet ur. Res pa je, da v višjih razredih tudi sicer prakticiram kakšne minutke za angleščino. Na primer, 20. in 21. stoletje v devetem razredu vključuje glasbene tokove, pri čemer so skladbe v angleščini neizogibne. Z učenci si vzamemo nekaj časa, da skladbo preberemo, prevedemo in jo potem tudi poslušamo.«

Projekt, za katerega so se izvajalke teden dni izobraževale na Nizozemskem, je enoletni in se bo maja zaključil. Kristina Renko si želi, da bi bili učitelji tudi v prihodnje zainteresirani za izvajanje določenih ur v angleščini, bodisi samostojno bodisi v paru z učitelji tujih jezikov. »Pojavljajo se vprašanja, kdo je usposobljen CLIL učitelj, ampak v končni fazi gre za motiviranost, željo in voljo. Poskrbela sem, da je naša šolska knjižnica po novem založena tudi z dvema strokovnima knjigama, ki vključujeta primere dobrih praks izvajanja pouka po metodi CLIL. Meni je bilo to izvajanje v veselje in izziv, ki ga rada sprejmem, kljub temu, da terja kar precej razmisleka, analize in poglabljanja v cilje. Ampak mislim, da so bili otroci zadovoljni in so se pri urah po metodi CLIL naučili nekaj novega na drugačen način. To pa jim bo zagotovo ostalo v spominu.«

Tatjana Polanc Kolander


- oglaševalski prostor -

Zasavc.net - 16. 10. 2018
Zasavc.net - 16. 10. 2018
Zasavc.net - 15. 10. 2018
Zasavc.net - 15. 10. 2018
Zasavc.net - 14. 10. 2018

O nas

Stik z nami: info@zasavc.net