Zlati in srebrni osnovnošolci

Tudi v šolskem letu 2017/18 so se zasavski osnovnošolci poleg rednega pouka udeleževali različnih tekmovanj, pri katerih so bili bolj ali manj uspešni. Čestitamo vsem, ki so se v minulem šolskem letu trudili in dokazovali na različnih področjih, samostojno ali ekipno.

od Zasavc.net - 04. 07. 2018
Foto: arhiv ZT

Vseh žal ne moremo našteti. Objavljamo pa imena tistih, ki jim je na državnih tekmovanjih uspelo osvojiti srebrna in zlata priznanja. 

OŠ dr. Slavka Gruma Zagorje

Državno tekmovanje mladih tehnikov - 1. mesto in zlato priznanje (lego) Luka Jakopič, 1. mesto in zlato priznanje (PPVI višja stopnja) Sabina Zakšek
Likovna vzgoja: 1. mesto na državnem natečaju Naravne in druge nesreče – Klic na številko 112 za področje Zasavja Tim Bukovec
Državno prvenstvo v namiznem tenisu: Monika Zakšek, 2. mesto
Državno prvenstvo v atletiki: Monika Zakšek, 2. mesto (skok v daljino)
Državne igre Specialne olimpiade Slovenije: Tina Zakšek, 4. mesto (namizni tenis).

OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik

Angleščina - zlato priznanje Dominika Zupan, Hana Sarajlić, srebrno priznanje Brina Tomažič, Sara Mihajlik, Nina Perko
Slovenščina - zlato priznanje Dominika Zupan, srebrno priznanje Nika Jeraj 
Fizika - srebrno priznanje Hana Sarajlić 
Matematika - srebrno priznanje Anja Prašnikar, Bor Ladika, Deja Romih
Zgodovina - srebrno priznanje Dominika Zupan, Urša Šmid
Računanje je igra, tekmovanje iz matematike za učence prilagojenega programa: zlato priznanje Uroš Horvat
Vesela šola: srebrno priznanje Matic Žagar, Brina Tomažič, Dominika Zupan
Tekmovanje iz robotike: ekipa v sestavi Matic Drgan, Klemen Kaše, Urh Zajec, Brin Stopinšek so osvojili 2. mesto v kategoriji RoboCupJunior.
Programiranje - scratch: zlato priznanje Bor Ladika
Znanje o sladkorni bolezni - zlato priznanje Dominika Zupan, Hana Sarajlić, srebrno priznanje Sara Mihajlik, Brina Tomažič, Emir Keserović.
41. državno tekmovanje mladih čebelarjev: srebrno priznanje na srednjem nivoju: Erik Medvešek in Jan Blagotinšek 
Državno tekmovanje v modelarstvu: 2. mesto Nik Kladnik (tekmovanje z radijsko vodenimi modeli jadrnic razred F5G), 3. mesto Simona Šubaj (tekmovanje z ladijskimi modeli MČ1, prosta vožnja).
Mednarodno tekmovanje v znanju angleščine Hippo: 1. mesto na državnem nivoju in uvrstitev v polfinale Brina Tomažič

OŠ Ivana Cankarja Trbovlje

Logika – zlato priznanje Maša Božjak
Angleščina – srebrno priznanje Maša Božjak
Zgodovina – srebrno priznanje Nika Bajda
Matematika – srebrno priznanje Maša Božjak, Nik Perme
Računanje je igra – zlato priznanje je prejelo 11 učencev
Priznanje šole sta po sklepu konference učiteljskega zbora prejela dva devetošolca.

OŠ Trbovlje

Geografija – zlato priznanje Katarina Jančič
Matematika – zlato priznanje Matej Perc, srebrno priznanje Ajda Glavač, Jaka Košir, Jakob Dolanc, Luka Košir, Isabella Podbregar in Klara Kovač
Diamantni kenguru: Leda Gradišek in Matej Perc
Logika – srebrno priznanje Klara Kovač 
Razvedrilna matematika – srebrno priznanje Matej Perc, Luka Košir, Lia Vene in Nikolaj Ploj Jarc
Tehnologije – srebrno priznanje Žan Simončič
Angleščina – srebrno priznanje Matej Perc
Fizika – srebrno priznanje Matej Perc, Luka Košir in Tia Kuhar
Zeleno pero – srebrno priznanje Jan Tomažin
Vesela šola – srebrno priznanje Gašper Jerman, Jan Tomažin in Rok Jere Mrak
Slovenščina – srebrno priznanje Leda Gradišek
Zgodovina – srebrno priznanje Ajda Pišek
Sladkorna bolezen – srebrno priznanje Tija Dolenc in Žana Larisa Jordan
Zlato priznanje na srečanju lutkovnih in gledaliških skupin Slovenije – gledališka skupina Špilčki v sestavi: Ela Rajh, Ajda Glavač, Klara Ferlič, Mia Smrekar, Maj Sevnik, Nika Lisec, Ema Klemen, Lars Podbregar, Tjaša Camplin, Lana Gombač, Tia Kuhar, Klara Kovač, Isabella Podbregar, Ana Lina Nučič, Rok Hudomalj
Državnem tekmovanju v namiznem tenisu: Rok Kurent, 2. mesto
Priznanje Osnovne šole Trbovlje: Matej Perc in Jaka Škof.

OŠ Tončke Čeč

Zgodovina – srebrno priznanje Ana Nuša Detela
Matemček – zlato priznanje Matija Omahen, srebrno priznanje Ana Nuša Detela, Tilen Kočar
Razvedrilna matematika – srebrno priznanje Lovro Malavašič, Matija Omahen, Klara Košak
Matematika – srebrno priznanje Matija Omahen, Maša Neja Golob, Vesna Zupančič
Astronomija – zlato priznanje Matija Omahen 
Fizika – zlato priznanje Matija Omahen, srebrno priznanje Lovro Malavašič
Biologija – srebrno priznanje Lovro Malavašič
Logična pošast – zlato priznanje Matija Omahen, srebrno priznanje Eron Bytyci, Tilen Kočar
Sladkorna bolezen – srebrno priznanje Ana Nuša Detela, Stella Pleša
Turizmu pomaga lastna glava – srebrno priznanje Janez Nemec, Matevž Košak, Marko Markuljević, Gašper Nemet, Matija Omahen, Eron Bytyci, Aida Fejzić, Maša Kurent, Klara Košak
Šolski plesni festival – zlato priznanje Ana Vodušek, Anže Kadunc in Neja Smodiš
Vesela šola – srebrno priznanje Maša Neja Golob, Maja Pušnik

OŠ Ivana Skvarče Zagorje

Kemija – zlato priznanje Primož Oberč, Teodor Maurer, srebrno priznanje Benjamin Škiljan 
Fizika – zlato priznanje Primož Oberč, srebrno priznanje Teodor Maurer, Benjamin Škiljan, Nika Bregar
Astronomija – srebrno priznanje Teodor Maurer, Benjamin Škiljan, Julija Maurer
Biologija – zlato priznanje Primož Oberč, srebrno priznanje Anja Baš
Zgodovina – srebrno priznanje Primož Oberč, Alja Lekše, Lucija Povše, Matjaž Bregar, Nina Pavšek
Matematika – srebrno priznanje Benjamin Škiljan, Nika Bregar, Julija Maurer, Lucija Kern
Diamantni kenguru – Primož Oberč, Nina Pavšek
Angleščina – srebrno priznanje Jasmina Grobin, Lucija Kolander, Nina Pavšek, Adrian Sivec
Slovenska glasbena olimpijada – zlato priznanje Nina Pavšek, srebrno priznanje Ema Čop, Lucija Povše
Kegljanje – državni prvak Adrian Sivec
Sladkorna bolezen – zlato priznanje Julija Maurer, srebrno priznanje Teodor Maurer

OŠ Toneta Okrogarja Zagorje

Nemščina - zlato priznanje Tea Kalj, Barbara Vidović
Zgodovina – srebrno priznanje Barbara Vidović
Literarni natečaj v angleščini: naj zgodba Barbara Vidović
Matematika – srebrno priznanje Jurij Guna
Diamantni kenguru – Ajda Pevc
Razvedrilna matematika – srebrno priznanje Ajda Pevc, Kaja Vozelj
Računalništvo Bober - srebrno priznanje Manca Rebolj
Slovenščina – srebrno priznanje Manca Rebolj
Astronomija – srebrno priznanje Nejc Pušnik, Karin Jerman in Lana Stariha Kemija - srebrno priznanje Anej Kos 

OŠ Ivana Kavčiča Izlake

Slovenščina – srebrno priznanje Ajda Drnovšek in Ana Lavrin
Slovenščina ima dolg jezik – srebrno priznanje Jaka Kovač, Blaž Lipovšek, Nika Ravnikar, Rebeka Smrkolj, Zala Mali, Zoja Katarina Hlebec, Pia Miletič.
Matematika – srebrno priznanje Brigita Lavrač, Hana Brvar, Nika Ravnikar
Diamantni kenguru – Nika Ravnikar 
Fizika – srebrno priznanje Nika Ravnikar, Rebeka Drnovšek
Kemija – srebrno priznanje Nika Ravnikar
Biologija – srebrno priznanje Maks Sešlar, Žana Grabnar, Leon Prašnikar
Sladkorna bolezen – srebrno priznanje Nika Ravnikar
Angleščina – srebrno priznanje Lana Krapež
Tekmovanje otroških gledaliških skupin – srebrna plaketa za predstavo Zvezde
Turizmu pomaga lastna glava – srebrno priznanje Neža Barlič, Bernarda Lavrač, Maruša Koren, Melanija Lavtar, Alekseja Lipovšek, Lucija Jenko, Zala Sešlar, Tea Murn, Vesna Pikelj, Anja Pišek in Klara Iskra.
Mladi zgodovinarji – srebrno priznanje Ana Lavrin, Žana Grabnar, Ajda Drnovšek.


- oglaševalski prostor -

Zasavc.net - 29. 10. 2018
Zasavc.net - 28. 10. 2018
Zasavc.net - 27. 10. 2018
Zasavc.net - 25. 10. 2018
Zasavc.net - 24. 10. 2018

O nas

Stik z nami: info@zasavc.net