Občina Zagorje dopolnjuje svoj prostorski načrt

Prostorski načrt občine Zagorje ob Savi, ki trenutno velja, je bil sprejet leta 2011. Od tedaj so v njem odkrili nekatere nejasnosti in neusklajenosti, zato ga je potrebno dopolniti.

od Zasavc.net - 12. 01. 2017
Panorama Zagorje. Foto: arhiv ZT
Na naslov Občine Zagorje sta prišli dve pobudi, ki sta bili povod za dopolnitve občinskega prostorskega načrta iz leta 2011. Eno pobudo je dal samostojni podjetnik, ki na osnovi obstoječega odloka o OPN ni mogel pridobiti gradbenega dovoljenja, da bi strojno lopo spremenil v proizvodno poslovni objekt. Druga pobuda je prišla iz Prostovoljnega gasilskega društva Kotredež. V društvu so želeli opraviti nadzidavo garaž gasilskega doma, kjer bi uredili večnamensko dvorano, a to ni bilo mogoče.

Decembra so pripravili predlog o dopolnitvah OPN. Ta predlog je od 9. januarja na ogled v mansardi občinske zgradbe v Zagorju, prebrati pa ga je mogoče tudi na spletna strani Občine. Do 23. januarja bodo lahko občani podajali pripombe in predloge. Po koncu javne objave bodo na občini vse predloge in pripombe preučili in jih ovrednotili.

Dopolnitve občinskega prostorskega načrta bodo ponovno obravnavali na februarski seji občinskega sveta.

ZT

- oglaševalski prostor -

Zasavc.net - 18. 06. 2018
Zasavc.net - 18. 06. 2018
Zasavc.net - 16. 06. 2018
Zasavc.net - 16. 06. 2018

O nas

Stik z nami: info@zasavc.net